Valikko
Ostoskori

Toimitus kympillä kotiin! Ostamalla Agritek Shop -verkkokaupasta saat tuotteet kätevästi kotiosoitteeseen.

Käyttöehdot

Agritek Oy:n shop.agritek.fi-sivuston (http://shop.agritek.fi) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä shop.agritek.fi-sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Agritek Oy voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään shop.agritek.fi-sivuston käytöstä.

Tekijänoikeudet

shop.agritek.fi-sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Agritek Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. shop.agritek.fi-sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Agritek Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. 
Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Sivustoa saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuston sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Agritek Oy:n erillistä kirjallista suostumusta.

Vastuuvapaus

shop.agritek.fi-sivuston sisältö esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Agritek Oy ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei takaa shop.agritek.fi-sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Agritek Oy ei vastaa sivujen saatavuudesta. Agritek Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

shop.agritek.fi-sivustolta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Agritek Oy:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Agritek Oy:n toimesta eikä Agritek Oy vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Agritek Oy ei vastaa shop.agritek.fi-sivuston ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Agritek Oy ei ole vastuussa shop.agritek.fi-sivustollaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Agritek Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Agritek Oy:lle

Lähettämällä aineistoa jollekin Agritek Oy:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai shop.agritek.fi-sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Agritek Oy:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Agritek Oy ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Agritek Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Tietosuoja

Agritek Oy noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Lue tarkemmin tietosuojastamme Agritekin pääsivuilta https://www.agritek.fi/tietosuojaselosteet