Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (521/99) 10§

Laatimispvm: 15.7.2013

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Agritek Oy
Yhteystiedot:
Juurakkokuja 4
01510 VANTAA

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: Antti Anttila
Yhteystiedot:
Juurakkokuja 4
01510 VANTAA
Puh. +358 30 650 5277
antti.anttila[at]sgn.fi

3. Rekisterin nimi
Agritek Shop -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Agritekin asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään etupäässä tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Agritek Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät Agritekin uutiskirjeiden tilaajaksi tai ovat tilanneet Agritek Shop -verkkokaupasta. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään liittymisen tai tilaamisen yhteydessä kerättävät tiedot. Tietoja kerätään Agritekin Internet-sivuston kautta sekä erilaisilla lomakkeilla. Tietoja voidaan myös täydentää liittymisen jälkeen. Rekisteröitäviä tietoja ovat
 
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Lähiosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Matkapuhelinnumero
- Sukupuoli
- Syntymävuosi
- Kiinnostuksen kohteet
- Ostohistoria
- Asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset/kiellot
- Lähin Agritekin jälleenmyyjä
- Asiakkaan toimiala
- Viljelty pinta-ala
- Käytössä olevat traktorit (enintään 3 kpl)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma liittymisilmoitus tai ostos Agritekin nettisivujen tai täytetyn lomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Agritek Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun Agritekin asiakkaalle ja sen perille toimittaminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja edelleen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Case IH New Holland Joskin Kverneland Trima Trygg Ambra Akcela Dromone